Danuta Gałecka-Krajewska urodziła się w 1947 roku w Szczecinie. Ukończyła anglistykę na UAM. Debiutowała w 1968 roku w „Za i Przeciw”. Swoje utwory publikowała w „Poezji”, „Nowym Wyrazie”, „Współczesności”, „Almanachu młodych” (Iskry, 1973) oraz na antenie Polskiego Radia. W 1983 roku nakładem MAW ukazał się jej debiut książkowy Klatka. W 2015 roku, po latach ciszy, opublikowała swój retrospektywny tomik Ślady, a niedługo po nim kolejny, Obiecany Park Rozrywki. Oba zbiory zawierają wiersze przetłumaczone przez nią na angielski.
Jak sama mówi: „Często pisarze czytają powieści innych pisarzy, aby przekonać się, jak są one napisane. Jeśli czytam poezję, to właśnie szukam w niej takich »szwów«, czasem podświadomie, a niekiedy z rozmysłem. Samo ich szukanie jest przygodą intelektualną i rodzajem pożywki artystycznej. Odwołując się do przeszłości, próbuję scalać czas różnych wydarzeń, aby niejako przeciwdziałać jego naturalnej ulotności”.

 

format 110 x 210, 38 stron.
ISBN: 978-83-63703-08-0